aby z sercem leczyć Wasze serca
...by z sercem leczyć
Wasze Serca...

Zapraszamy do Centrum Kardiologicznego KAMED

KAMED jest nowoczesną placówką zajmującą się kompleksową opieką kardiologiczną chorych. Znajdują się w niej 4 gabinety lekarskie, pracowania testów wysiłkowych, pracowania badań holterowskich, pracowania całodobowej rejestracji ciśnienia.

Centrum kardiologiczne KAMED zajmuje się kompleksową nieinwazyjną diagnostyką kardiologiczną, leczeniem chorób serca i układu krążenia.

Centrum Kardiologiczne KAMED oferuje pacjentom:

konsultacje kardiologiczne, badanie EKG z opisem, badanie echokardiograficzne (ECHO serca), badanie EKG metodą Holtera (Holter EKG), badanie wysiłkowe na bieżni ruchomej (test wysiłkowy) oraz 24-godzinne monitorowanie ciśnienia tętniczego (ABPM).