cardiolead

CardioLead

Centrum monitoringu badań EKG i badań holterowskich przysyłanych nam w ramach stałego nadzoru kardiologicznego przez pacjentów przy pomocy własnych telefonów komórkowych (smartfonów). Testujemy zastosowanie systemów telemedycznych w opiece nad pacjentami kardiologicznymi.
Od 2014 r. wspólnie z firmą Medapp pracujemy nad systemem zdalnego monitoringu chorych z ciężką niewydolnością krążenia.