poczekalnia

Dla pacjenta

24-GODZINNE MONITOROWANIE CIŚNIENIA TĘTNICZEGO (ABPM)

24-godzinne monitorowanie ciśnienia tętniczego, ABPM jest badaniem, które pozwala na całodobową rejestrację ciśnienia tętniczego. Pomiary wykonywane są co 30 minut podczas dnia i co godzinę w nocy – niezależnie od pacjenta.

Jakie korzyści wynikają z wykonania badania?

Pomiary wykonane tą techniką lepiej odzwierciedlają rzeczywiste wartości ciśnienia w trakcie normalnego funkcjonowania, trudne do uchwycenia podczas pojedynczych badań. ABPM jest badaniem pozwalającym na wybór optymalnej terapii nadciśnienia tętniczego i prawidłowej pory podawania leków.
Pomiary wykonywane są poza przychodnią, co umożliwia eliminację związanego z tym stresu, a także identyfikację chorych z tzw. nadciśnieniem białego fartucha.
Badanie daje możliwość oceny dobowego profilu ciśnienia tętniczego, a zwłaszcza występowania nocnego obniżenia ciśnienia, co ma znaczący wpływ na sposób i skuteczność leczenia oraz ocenę prawdopodobieństwa wystąpienia powikłań w przyszłości.

U kogo należy wykonać to badanie?

 • gdy stwierdza się duże różnice w zakresie wartości ciśnienia tętniczego mierzonego w gabinecie lekarskim podczas tej samej wizyty lub różnych wizyt
 • jeżeli są istotne różnice w odczycie wartości ciśnienia tętniczego mierzonego w gabinecie lekarskim i w domu
 • podejrzewa się oporność na farmakologiczne leczenie nieprawidłowego ciśnienia
 • przypuszcza się występowanie spadków ciśnienia tętniczego, co jest szczególnie częste u osób starszych i chorujących na cukrzycę, a także z powodu przyjmowanych leków
 • podejrzewa się obecność nadciśnienia tętniczego w czasie snu albo brak spadku ciśnienia w nocy
 • nadciśnienie tętnicze lub stan przed przedrzucawkowy u kobiety w ciąży.

Opis badania:

Holter ciśnieniowy polega na założeniu pacjentowi zestawu do całodobowej rejestracji ciśnienia tętniczego. Zestaw składa się z rejestratora i mankietu. Czas rejestracji to 24 godzin. Pomiary dokonywane są co 30 minut w ciągu dnia i co 60 minut w nocy. Po okresie rejestracji rejestrator jest zdejmowany i podłączany do komputera.
Uzyskane wyniki są analizowane przy pomocy odpowiedniego oprogramowania, a następnie oceniane przez lekarza.

Jak zachować się podczas badania?

 • W dniu badania należy przyjąć wszystkie leki, które Pani / Pan standardowo zażywa.
 • Proszę prowadzić normalny tryb życia.
 • W momencie pomiaru ciśnienia ramię powinno być swobodnie i nieruchomo opuszczone wzdłuż ciała (moment pomiaru jest wyczuwalny przez pacjenta lub przez pacjenta inicjowany).
 • W momencie pomiaru nie należy rozmawiać.
 • Nie należy kłaść się na ręce, na której założony jest mankiet.
 • Mankiet nie może być przekładany z jednego ramienia na drugie.
 • Proszę chronić urządzenie przed wilgocią i wodą, a także bezpośrednim promieniowaniem słonecznym.
 • Należy prowadzić dzienniczek badania, w którym zapisywane będą wykonywane czynności i czas ich trwania, jak również występujące dolegliwości, odnotowywane godziny spożywania posiłków, snu i przebudzenia oraz nazwy, dawki i godziny przyjmowania leków.
 • W przypadku odczuwania bólu ramienia, pojawienia się obrzęku lub zasinienia ręki, rejestrację należy przerwać.

W przypadku wątpliwości pojawiających się w trakcie badania prosimy o skontaktowanie się z Centrum KAMED.

preview-1
Więcej

TEST WYSIŁKOWY (PRÓBA WYSIŁKOWA)

Test wysiłkowy EKG (próba wysiłkowa) jest podstawowym nieinwazyjnym testem w diagnostyce choroby wieńcowej. Pozwala ocenić, jak zachowuje się serce podczas wysiłku fizycznego oraz w czasie odpoczynku. Próba wysiłkowa w Centrum KAMED wykonywana jest na bieżni ruchomej. W trakcie badania stopniowo podnoszony jest kąt nachylenia bieżni oraz zwiększana jej prędkość, a tym samym następuje wzrost obciążenia serca. W czasie trwania badania stale monitorowane są: rytm i częstość serca, ciśnienie tętnicze oraz EKG.

Opis badania:

Na odtłuszczoną skórę klatki piersiowej przylepiane się elektrody połączone z aparatem rejestrującym zapis EKG, a na prawą rękę zakładany jest mankiet do kontroli ciśnienia tętniczego podczas badania oraz wenflon do ewentualnego podania leków dożylnych w razie potrzeby. Test rozpoczyna się od powolnego spaceru, a po pewnym czasie zwiększana jest prędkość przesuwu taśmy oraz kąt nachylenia bieżni. Nieprzerwanie trwa zapis EKG oraz okresowo kontrola ciśnienia tętniczego. Lekarz będący przy próbie ocenia zachodzące zmiany podczas wysiłku. Pacjent proszony jest o informowaniu personelu o wszystkich niepokojących objawach, takich jak ból i uczucie „przytykania” w klatce piersiowej, zawroty głowy, zmęczenie, ból kończyn dolnych uniemożliwiających kontynuację wysiłku. Próba wysiłkowa trwa do momentu ustalanego przez lekarza lub wystąpienia niepokojących objawów u badanego.

Kiedy wykonywany jest test wysiłkowy?

Test wysiłkowy wykonujemy u następujących pacjentów:

 • z podejrzeniem choroby wieńcowej (powtarzające się dolegliwości bólowe w klatce piersiowej podczas wysiłku
 • znaczne ograniczenie tolerancji wysiłku fizycznego)
 • rokowniczo by ocenić tolerancję wysiłku fizycznego po „incydentach sercowo-naczyniowych” (po zawale serca, po angioplastyce tętnic wieńcowych, po operacji kardiochirurgicznej)
 • z zaburzeniami rytmu serca, omdleniami o niejasnej etiologii
 • sportowców (kwalifikacja do uprawiania sportów)
 • ze zmianami w spoczynkowym zapisie EKG

Kwalifikację do badania przeprowadzają lekarze z zespołu Centrum KAMED, po wcześniejszej wizycie konsultacyjnej (wstępnej ocenie kardiologicznej).

Przygotowanie do badania:

 • na badanie proszę być na czczo (przez 4 godziny nie jeść i nie pić)
 • wziąć kartę z lekami, jakie chory przyjmuje (wydaną przez lekarza zespołu Centrum KAMED)
 • nie palić papierosów na 4 godziny przed badaniem
 • wziąć wygodne ubranie oraz obuwie
 • na 12 godzin przed badaniem nie wykonywać większych wysiłków fizycznych
preview-1
Więcej

24-GODZINNE MONITOROWANIE EKG (HOLTER EKG)

24-godzinna rejestracja EKG metodą Holtera jest całodobowym zapisem czynności elektrycznej serca.
Badanie pozwala zarejestrować zaburzenia przewodnictwa i rytmu serca, ocenić pracę urządzeń wszczepialnych (rozrusznik, kardiowerter-defibrylator) oraz czy w zapisie EKG występują cechy niedokrwienia mięśnia sercowego w czasie normalnej aktywności badanego.

U kogo wykonywana jest 24-godzinna rejestracja EKG metodą Holtera?

 • zaburzenia rytmu serca (kołatanie, uczucie nierównej pracy oraz przyspieszonego bicia serca)
 • omdlenia, zasłabnięcia, utraty przytomności, stany przedomdleniowe
 • bradykardia (nieprawidłowa, wolna czynność serca poniżej 60/min)
 • choroba wieńcowa
 • konieczność sprawdzenia pracy urządzenia wszczepialnego serca
 • ocena skuteczności leczenia antyarytmicznego

Opis badania

Na klatce piersiowej, po wcześniejszym przygotowaniu skóry badanego (odłtuszczenie, a u mężczyzn niekiedy wygolenie włosów), umieszcza się jednorazowe elektrody, następnie łączy się je z rejestratorem EKG.
Holter przypinany jest na specjalnym pasku, co umożliwia badanemu normalną aktywność fizyczną.
Pacjent zobowiązany jest do prowadzenia podczas badania dziennika, w którym zapisuje wykonywane czynności, dolegliwości z zaznaczeniem godziny, w której wystąpiły oraz zaznaczeniem problemów technicznych związanych z użytkowaniem aparatu (np. odklejenie elektrody).
W czasie trwania rejestracji EKG metodą Holtera obowiązuje zakaz kąpieli i pryszniców, nie można używać poduszek i koców elektrycznych.

Badanie trwa całą dobę, pacjent w tym czasie nie powinien ograniczać codziennej aktywności fizycznej (praca, codzienne czynności domowe, aktywny wypoczynek, sen).
Po 24 godzinach rejestrator jest zdejmowany w Pracowni Holterowskiej. Zapisane dane wczytywane są do komputera, a potem oceniane przez kardiologa.

preview-1
Więcej

PODRĘCZNE LABORATORIUM (ANALIZATOR COBAS H 232)

Analizator Cobas h 232 to urządzenie do analizy ilościowej stosowanej w testach immunologicznych przy użyciu techniki znakowania złotem. Szybkie paskowe testy diagnostyczne stosowane w analizatorze umożliwiają trafne rozpoznanie i ocenę chorób układu krążenia. Ocena testów przy użyciu analizatora Cobas h 232 łączy w sobie korzyści szybkiego rozpoznania z udoskonaloną kliniczną interpretacją wyników oznaczania ilościowego.

W Centrum Kardiologicznym KAMED wykonujemy przy pomocy tego urządzenia następujące oznaczenia:

Troponiny T – dla wykrycia zawału serca metodą enzymatyczną (czułość testu umożliwia wykrycie już 1 grama uszkodzonego mięśnia sercowego tj. zawału serca)
D – dimerów – dla wykrywania zatorowości płucnej
Pro–BNP – dla wykrywania bardzo wczesnych stanów niewydolności krążenia i oceny stopnia zaawansowania już istniejącej niewydolności.Badanie polega na pobraniu niewielkiej ilości krwi żylnej pacjenta. Wynik uzyskujemy już po 8 minutach.

preview-1
Więcej