personel

Personel - lekarze

Andrzej Kania

lekarz medycyny, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog. Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej (dyplom lekarza medycyny w 1984 r.). Specjalista chorób wewnętrznych (I st. -1988 r., II st. 1992 r.). Specjalizacja z kardiologii w 1996 r. W latach 2003-2008r. Ordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii i Gastrologii 6 Szpitala Wojskowego w Dęblinie

Główne zainteresowania to badania wysiłkowe i echokardiografia. W 1987 r. zorganizował Pracownię Testów Wysiłkowych, a w 1995 r. Pracownię Echokardiografii w 6 Szpitalu Wojskowym w Dęblinie. Długoletni Prezes Koła Naukowego przy 6 Szpitalu Wojskowym w Dęblinie, a następnie w AMG Centrum Medyczne Ryki. Kierownik dwunastu specjalizacji z zakresu chorób wewnętrznych. W latach 2008-2016 r. zorganizował i kierował Pracownią Echokardiografii i Testów Wysiłkowych przy AMG Centrum Medyczne szpital Powiatowy w Rykach. Od czerwca 2016 r. właściciel Centrum Kardiologicznego KAMED.

Aktualne zainteresowania to zastosowanie systemów telemedycznych w opiece nad pacjentami kardiologicznymi. Od 2014 r. wspólnie z firmą Medapp pracuje nad systemem zdalnego monitoringu chorych z ciężką niewydolnością krążenia.

Andrzej Kania

Anna Kania

absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Na co dzień pracuje w Klinice Kardiologii SPSK nr 4 w Lublinie. Specjalizację z kardiologii rozpoczęła w 2011 roku. Od kilku lat pracuje w Przyklinicznej Poradni Kardiologicznej dla Kobiet w Ciąży w Lublinie.

Jest członkiem Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego: Sekcji Echokardiografii i Chorób Serca u Kobiet. Ukończyła liczne szkolenia Polskiej Szkoły Echokardiograficznej, Wielkopolskiej Szkoły Diagnostyki Obrazowej i Roztoczańskiej Szkoły Ultrasonografii.

Szczególne zainteresowanie medyczne to problemy kardiologiczne pacjentek w ciąży – jest autorem i współautorem wielu doniesień konferencyjnych i publikacji w światowej i polskiej prasie naukowej, w tym publikacji konferencyjnych na Międzynarodowym Kongresie Kardiologicznym–„Cardiac Problems in Pregnancy (CPP 2016)” w Stanach Zjednoczonych (Las Vegas) oraz na XX Międzynarodowym Kongresie Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Poznaniu.
Stale podnosi swoje kwalifikacje, uczestnicząc zarówno w polskich, jak i zagranicznych szkoleniach, konferencjach. 
Od 2016 roku członek zespołu Centrum Kardiologicznego „KAMED”.

Anna Kania

Mariusz Całus

lekarz medycyny absolwent Wojskowej Akademii Medycznej. Od 1999 r. specjalista II st. z Chorób Wewnętrznych.

Główne zainteresowania to badania EKG metodą Holtera. Od 2008 r. samodzielnie prowadzi Pracownię Badań Holterowskich. Od roku poszerzył swoje zainteresowania o badania ultrasonograficzne. Stale doskonali technikę oceny zapisu holterowskiego i podnosi swoje kwalifikacje w ramach szkoleń i warsztatów organizowanych przez Sekcję Kardiologii Nieinwazyjnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Mariusz Całus

Personel – pielęgniarki

Longina Kamińska

Pielęgniarka dyplomowana od 1973 r., zatrudniona w szpitalach w Rykach, a następnie Płocku. Dyplom mgr pielęgniarstwa w 1980 r. – dalej praca w ZOZ Ryki, a od 1997 r. jako pracownik Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rykach. Od roku 2009 pielęgniarka gabinetu Chorób Wewnętrznych/Centrum Kardiologicznego KAMED.

Lesya Stępień

Pielęgniarka dyplomowana – specjalizacja w dziedzinie kardiologii.
W latach: 09.1994-01.1997 r. Absolwentka Państwowej Szkoły Medycznej we Lwowie. 
W latach 09.2011-03.2013 r. – WSEI Lublin – Licencjat z Pielęgniarstwa. 
03.2013 – 07.2013 – „Akademia Zdrowia” – Kurs Kwalifikacyjny w dziedzinie Pielęgniarstwa Rodzinnego. 
09.2014 – 09.2016 r. – Uniwersytet Medyczny w Lublinie – specjalizacja w dziedzinie kardiologii.

Pielęgniarki

Personel – administracja

mgr inż. Marta Kania

Organizacja i administracja Centrum

Marta Kania