aby z sercem leczyć Wasze serca

Nasze usługi

Konsultacja kardiologiczna – pierwsza wizyta

Pierwsza wizyta w naszym Centrum Kardiologicznym obejmuje: założenie Karty Pacjenta Centrum, zebranie szczegółowego wywiadu chorobowego, skanowanie dokumentacji medycznej, wykonanie badania pielęgniarskiego (pomiar masy ciała, wzrostu, wyliczenia indeksu masy ciała, pomiar temperatury, saturacji), wykonania badania EKG serca (w centrum archiwizujemy te badania w formie elektronicznej, do 2016 r. zgromadziliśmy już 300 tysięcy takich badań). Na pierwszej wizycie wykonujemy również badanie echokardiograficzne (w cenie konsultacji), które jak wszystkie badania archiwizujemy elektronicznie. Po badaniu chory otrzymuje wydruk z wynikiem konsultacji, ustalonym wstępnym rozpoznaniem, dawkowaniem leków, zaleceniami co do dalszego postępowania i terminem kolejnej wizyty.

Konsultacja kardiologiczna – wizyta kolejna


Kolejna wizyta w naszym Centrum Kardiologicznym obejmuje każdorazowo badanie pielęgniarskie, wykonanie badanie EKG. Po badaniu chory otrzymuje wydruk z wynikiem konsultacji, ustalonym wstępnym rozpoznaniem, dawkowaniem leków, zaleceniami co do dalszego postępowania i terminem kolejnej wizyty.

Badanie EKG z opisem

Badanie obejmuje wykonanie samego badanie EKG w formie elektronicznej, opisanie tego badania przez lekarza kardiologa i archiwizację w bazie danych. Nasze Centrum dysponuje czterema wysokiej klasy cyfrowymi aparatami amerykańsko-brytyjskiej firmy BTL 08 LC sprzężonymi przy pomocy sieci Wi-Fi z wewnętrznym systemem archiwizacji danych kardiologicznych CardioPoint. Jest to jedna z nielicznych w Polsce przychodni dysponujących tego typu sprzętem.

Badanie echokardiograficzne (ECHO serca)

Badanie echokardiograficzne (ECHO serca) jest badaniem, w którym dokonujemy pomiarów jam serca, mierzymy przepływ krwi przez zastawki (co pozwala rozpoznać wady zastawkowe serca, określić stopień nasilenia wady i ustalić, czy są wskazania do operacji). Oceniamy kurczliwość serca (utrata kurczliwości jest podejrzeniem przebytego zawału serca). System tzw. kolorowego Dopplera umożliwia oglądanie przepływu krwi przez serce i dokonania szeregu bardzo istotnych pomiarów pracy serca. Jest to obecnie podstawowe badanie w kardiologii. Wszystkie badania archiwizujemy (do 2016 r., w bazie Centrum posiadamy 30 tys. badań echokardiograficznych). Centrum dysponuje dwoma wysokiej klasy echokardiografami amerykańskiej firmy General Electric: Vivid 3 (dr Anna Kania) i Vivid S 5 (dr Andrzej Kania).

Badanie EKG metodą Holtera (Holter EKG)

Badanie to polega na założeniu choremu niewielkiego urządzenia, które zapisuje pracę serca przez 24-48 godzin. W karcie pamięci urządzenia zapisane zostaną wszystkie uderzenia serca (średnio 110 tysięcy w ciągu doby), co pozwala na wykrycie zaburzeń rytmu serca, zaburzeń przewodzenia oraz nawet niewielkiego niedokrwienia. Jest ono szczególne cenne, gdyż badanie serca odbywa się w czasie codziennej aktywności. Jest również bardzo dobrym badaniem dla oceny przyczyny omdleń i zasłabnięć. Centrum dysponuje systemem holterowskim amerykańskiej firmy Margot Medical (z dziesięcioma rejestratorami). Badania archiwizujemy elektronicznie. Do 2016 r. w Centrum wykonano 2000 takich badań.

Badanie wysiłkowe na bieżni ruchomej (test wysiłkowy)

Badanie to wykonuje się dla oceny pracy serca w czasie obciążenia wysiłkiem fizycznym. Pacjent poddawany jest obciążeniu, jakim jest marsz po bieżni ruchomej, która stopniowo podnosi się i przyspiesza co powoduje przyrost obciążenia do tak zwanego obciążenia submaksymalnego (to jest 85% maksymalnego obciążenia serca). Przez cały czas testu wykonywane jest badanie EKG i pomiar ciśnienia. Badanie to służy do wykrycia niedokrwienia, którego nie udało się uwidocznić w spoczynkowym badaniu EKG. Wszyscy chorzy, którzy mają jakiekolwiek dolegliwości w czasie wysiłku, powinni mieć wykonany test wysiłkowy. (!). W centrum badania wysiłkowe wykonujemy na bieżni amerykańsko-brytyjskiej firmy BTL. Do 2016 r. w centrum wykonano 5 tysięcy badań wysiłkowych.

24-godzinne monitorowanie ciśnienia tętniczego (ABPM)

Badanie to polega na wykonaniu wielu pomiarów ciśnienie tętniczego w ciągu 24 godzin. Choremu zakładamy niewielkie urządzenie pomiarowe, które dokonuje pomiarów ciśnienia co kilkanaście minut (zakres ten możemy indywidualnie modyfikować) przez całą dobę w okresie normalnej aktywności chorego. Jest to badanie konieczne dla rozpoznania nadciśnienia tętniczego u chorego, który ma tylko nieznacznie podwyższone wartości ciśnienia w pomiarach wykonywanych przygodnie w domu. Uważa się, że każde rozpoznanie nadciśnienia tętniczego powinno byś poprzedzone 24-godzinnym monitorowaniem ciśnienia. W Centrum dysponujemy 3- ma tego typu systemami (5 rejestratorów). Do 2016 r. wykonaliśmy 700 całodobowych rejestracji ciśnienia.